De kerstvakantie is voor mij de tijd om boeken te lezen. Kennelijk ben ik niet de enige, want er zijn na de kerst twee uitgebreide nieuwe recensies geschreven over Officier in Afghanistan.

De eerste is van boekennieuws.nl die het vrouwelijke aspect erg leuk vindt:

Wat Kleinreesink’s boek vooral de moeite van het lezen waard maakt, zijn de typisch vrouwelijke observaties. Hoe ledig je als vrouw je volle blaas in een Hercules, een transportvliegtuig waar de sanitaire voorzieningen zich beperken tot een geheel op mannen berekend urinoir, in het volle zicht van alle passagiers te gebruiken? Het is een van de praktische problemen waar je als vrouw mee te maken krijgt in de van tijd tot tijd toch tamelijk basale condities van een militaire missie. Maar meer nog dan dit soort praktische problemen is het leuk en leerzaam om te lezen hoe Kleinreesink vanuit haar vrouw-zijn,  zeg maar van  Venus komend, vragen stelt bij kennelijke vanzelfsprekendheden voor de mannen van Mars. Zo ontmaskert ze de krampachtigheid waarmee veel van haar mannelijke collega’s de voortgang van hun carrière bewaken, desnoods door concessies aan hun professionele geweten te doen. Ook plaatst ze vraagtekens bij het typisch mannelijke en militaire machogedrag, waarbij men nooit moe, bang of aan het eind van z’n Latijn is. Toppunt hiervan is de Britse kolonel met zijn adagium: ‘We’re British, we do not say no!’

Over de schrijfstijl zegt boekennieuws.nl dat het soms ‘ingehouden en met onderkoeld sarcasme’ is geschreven:

Maar niet alle hooggeplaatsten kenmerken zich door grootmoedigheid en sociale vaardigheden. Met ingehouden, maar niet mis te verstane bewoordingen schildert Kleinreesink de air van belangrijkheid die sommige VIP’s zichzelf aanmeten. Daarbij spaart ze ook een voormalig staatssecretaris van Defensie ( een ander dan degene die het voorwoord schreef!) niet, die zich in haar met onderkoeld sarcasme geschreven beschrijving ontpopt als een eigengereide, zelfvoldane hufter.

De complete recensie staat op boekennieuws.nl.

De tweede recensie (van @huismanbert 0p bol.com) bespreek ik in het volgende blog.

Een overzicht van alle recensies staat op de pagina In de media.

 

 

Bestel een gesigneerd exemplaar
Archief
Categorieën