Statistical Data AnalysisDe eerste resultaten voor mijn proefschrift zijn binnen. Twee weken geleden was ik klaar met de eerste lezing en analyse van alle 54 boeken die ik onderzoek: boeken van militaire auteurs uit vijf verschillende landen over hun ervaringen in Afghanistan. Vorige week heb ik alleen maar achter het statistiekprogramma SPSS gezeten om de resultaten te analyseren, zodat ik die deze week op mijn eerste wetenschappelijke conferentie kan presenteren.

Plot

Het was zo spannend om het ene na het andere significante resultaat uit de computer te zien rollen. Zo schrijven auteurs die niet meer voor defensie werken als hun boek uitkomt veel negatievere verhalen en per land verschilt het soort verhalen dat wordt geschreven: de Duitsers publiceren heel veel disillusionment plots, terwijl de Nederlanders dat in de periode die ik onderzoek (2001-2010) helemaal niet doen. En als een militaire auteur geholpen wordt door een bekende schrijver, dan rollen daar ook heel andere verhalen uit: actieplots bijvoorbeeld.

Reservisten

Net zo spannend is het om in sommige gevallen totaal niet-significante resultaten te zien. Kijkend naar de Nederlandse boeken, die voornamelijk door reservisten zijn geschreven en het grote volume aan de reservisten (30%) deden mij vermoeden dat reservisten eerder boeken schrijven dan beroepsmilitairen, maar een eerste statistische analyse laat zien dat dat alleen voor Nederland geldt. En reservisten blijken dezelfde soort verhalen te vertellen als hun beroepscollega’s.

Afghanistan

De eindconclusie is helder: westerse militairen die in Afghanistan op uitzending zijn geweest schrijven verhalen die per land verschillen. Fascinerend. Onderzoek doen is leuk!

Bestel een gesigneerd exemplaar
Archief
Categorieën