Militaire Spectator, jaargang 181, nummer 6, 2012, blz 312

Officier in Afghanistan

Officier in Afghanistan is het persoonlijke verhaal van luchtmachtoverste Esmeralda Kleinreesink over haar werk als hoofd lucht- en grondtransportplanning voor de NAVO van januari tot en met mei 2006. Kleinreesink beschrijft niet alleen de dagelijkse gang van zaken op een internationale staf, maar ook haar discussies met Nederlandse en buitenlandse collega’s, met wie ondanks cultuurverschillen vriendschappen ontstaan. Het boek laat ook zien dat uitgezonden militairen tegen een bureaucratische muur aan kunnen lopen, terwijl ze zo snel mogelijk aan het werk willen. Kleinreesink zegt in haar inleiding dat Nederlandse militairen als een invstering moeten worden gezien en niet als een sluitpost.

Militaire Spectator Officier in Afghanistan

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Bestel een gesigneerd exemplaar

Archief

Categorieën