Er gebeuren rare dingen in Nederland. Militairen beginnen zich hardop uit te spreken over politieke zaken. Militairen beginnen burgerpetities. Militairen beginnen zelfs stemadviezen uit te brengen.

Politiek en ambtenaar

Eigenlijk mogen militairen dat niet. Natuurlijk mogen ze in het stemhokje, met hun burgerkleding aan, een hokje rood kleuren. Maar net als alle ambtenaren worden ze geacht geen politieke uitspraken te doen. Zeker militairen niet. Zoals de schrijver van het stemadvies zelf zegt: Militairen zijn loyaal.

Maar die loyaliteit begint af te brokkelen. Diezelfde schrijver zegt:

Wij worden te weinig gehoord door de politiek. Veel Defensiepersoneel voelt zich dan ook een roepende in de woestijn.

Bezuinigingsoverzicht

Ik zal als een brave, loyale militair geen stemadvies geven, maar uitsluitend een bezuinigingsoverzicht om zelf conclusies te kunnen trekken. En de laatste zin van de inleiding van Officier in Afghanistan (blz 17) herhalen:

[Militairen] verdienen het om als een investering te worden gezien en niet als een sluitpost.

 VVD geen directe bezuiniging op de krijgsmacht
 PvdA € 1,0 miljard extra bezuinigen op de krijgsmacht
 PVV € 0,6 miljard extra bezuinigen op de krijgsmacht
 CDA € 0,1 miljard extra bezuinigen op de krijgsmacht
 SP € 1,4 miljard extra bezuinigen op de krijgsmacht
 D66 € 0,5 miljard extra bezuinigen op de krijgsmacht
 GL € 1,0 miljard extra bezuinigen op de krijgsmacht
 CU € 0,1 miljard extra naar de krijgsmacht
 SGP € 0,2 miljard extra naar de krijgsmacht
 DPK € 0,1 miljard extra bezuinigen op de krijgsmacht

(bron: http://www.prodef.nl/Variant-G)

3 Responses to Militair stemadvies

Bestel een gesigneerd exemplaar
Archief
Categorieën