Checkpoint, nr. 7, september 2012, blz 29

Kijkje achter de schermen

Frustraties, bureaucratie, voordurende spanning, maar ook humor. Alles komt aan bod in het boek Officier in Afghanistan van luitenant-kolonel bij de luchtmacht Esmeralda Kleinreesink. In 2006 was zij hoofd lucht- en grondtransportplanning voor de NAVO op het hoofdkwartier van ISAF in Kabul, waar ze onder meer met slecht Engelssprekende Italianen en Grieken zo goed en zo kwaad als het kon de gebrekkige communicatie en enorme bureaucratie te lijf moest gaan. Dit levert niet alleen grappige verhalen en anekdotes op, waarbij ze bijvoorbeeld de minister van Defensie zomaar een dag in de kou laat staan, maar tevens geeft zij hiermee en signaal af dat er bij Defensie nog heel wat te verbeteren valt.

Voorts komen typisch vrouwelijke kwesties aan de orde, zoals hoge nood hebben tijdens een lange vlucht vol oponthoud, het ongemak van een beenholster met Glock en het dilemma over het wel of niet meenemen van balletspullen. Ondertussen laat Kleinreesink zien dat zij wel degelijk haar mannetje staat tussen militairen die uit landen komen waar de positie van de vrouw in de krijgsmacht stukken minder sterk is.

In een passage over nut en noodzaak van de missie vraagt de overste zich af of vrede en veiligheid brengen inderdaad nuttig werk is en concludeert zij ook dat ‘wij hier zijn om onze handelsbelangen te verdedigen en om te zorgen dat we als Nederland aan tafel mogen zitten bij de G20.’

In zijn voorwoord benadrukt voormalig staatssecretaris van Defensie Jack de Vries dat wil zo’n missie draagvlak hebben onder de Nederlandse bevolking, er duidelijk gemaakt moet kunnen worden wat het belang is voor Nederland. Zeker ook vanwege het aantal militairen dat in Afghanistan gesneuveld is. ‘Het gebrek aan draagvlak speelt Defensie parten’, aldus de oud-staatssecretaris in het boek.

Officier in Afghanistan geeft niet alleen een uniek en soms kritisch inkijkje in de manier waarop de Nederlandse Defensieorganisatie werkt, het is vooral ook humoristisch en vlot geschreven. Maar schrijven was niet nieuw voor Kleinreesink, het hoofdstuk ‘Buikpijn en boerka’s’ in het boek is een van de twee bijdragen die zij eerder leverde aan de bestseller Task Force Uruzgan, een boek met korte verhalen van Nederlandse militairen die naar Afghanistan zijn geweest. (AS)

Mijn commentaar op deze recensie.

Bestel een gesigneerd exemplaar

Archief

Categorieën