The Mentalist script

Er is ook een Nederlandse vertaling van dit blog.

“I was always last to get a handshake. Uniforms first.” My civilian colleague, a professor, shakes his head. He has just attended a military exercise with a group of cadets.

“That’s what you get when you don’t wear your salary scale on your shoulders,” I say.

“Seems fitting for a former conscripted corporal,” another colleague says.

But despite our sarcastic comments, it’s obviously weird that such a high ranking civilian gets introduced last.

The Mentalist

Later that week I unexpectedly run into the same problem. I am working on a scenario for the American police series The Mentalist. The team from The Mentalist is composed of four agents and a civilian. The civilian is Patrick Jane, the title character. In my script Lisbon, the boss, introduces them all to the new sheriff. The question is: in what order does she do that?

I have no problem classifying the other agents in order of status: first the one who’s been acting chief before, Cho, then his partner Rigsby, next the rookie, Van Pelt. But what to do with Patrick Jane? This is the man who solves every case, but he’s also a civilian and therefore not part of the hierarchical police pecking order.  Should he be mentioned first? Or last? Or at least before Van Pelt, the rookie?

I watch a few episodes looking for a similar introduction. I can’t help smiling when I finally hear Lisbon say: “Meet Cho, Rigsby, Van Pelt and Jane”. So in American police circles it is also ‘uniforms first’.

We are all just like chickens.

More English blogs.

An English translation is available.

“Ik werd altijd als laatste de hand geschud. Uniformen eerst.” Mijn burgercollega, een  hoogleraar, schudt zijn hoofd. Hij is net met een groep cadetten naar een militaire oefening geweest.

“Moet je je salarisschaal maar op je schouders dragen,” zeg ik.

“Tja, dat krijg je als voormalig dienstplichtig korporaal”, zegt een andere collega.

Ondanks ons sarcastische commentaar blijft het natuurlijk vreemd dat een burger met een hoge status als laatste een hand krijgt.

The Mentalist

Later in de week loop ik onverwacht tegen hetzelfde probleem aan.  Ik ben bezig met een scenario voor de Amerikaanse politieserie The Mentalist. Het team van The Mentalist bestaat uit vier politieagenten en een burger. De burger is Patrick Jane: de mentalist uit de titel. In mijn script worden ze door Lisbon, de bazin, allemaal voorgesteld aan de nieuwe sheriff. De vraag is: in welke volgorde gebeurt dat?

Ik kan de andere agenten wel op statusvolgorde indelen: eerst degene die al eens waarnemend hoofd is geweest, Cho, dan zijn partner Rigsby, vervolgens het groentje, Van Pelt, maar wat doen we met Patrick Jane? Dit is de man die alle cases oplost, maar hij is ook een burger en staat daarmee buiten de hiërarchische politiepikorde. Moet hij als eerste genoemd worden? Of als laatste? Of in elk geval voor Van Pelt, het groentje?

Ik kijk een paar afleveringen door op zoek naar een soortgelijke voorstelronde. Een glimlach verschijnt op mijn gezicht als ik Lisbon hoor zeggen: “Meet Cho, Rigsby, Van Pelt and Jane”. Dus ook in Amerikaanse politiekringen geldt ‘uniformen eerst’.

We zijn net kippen.

Bestel een gesigneerd exemplaar

Archief

Categorieën