Schrijfboeken

An English translation of this blog is available.

Ik krijg vaak te horen dat Officier in Afghanistan zo lekker weg leest. Dat komt niet zomaar uit de lucht vallen: ‘lekker schrijven’  is hard werk, maar absoluut te leren. Voor mij waren twee boeken en een cursus hierbij cruciaal.

De cursus is de beroemde, zeg maar rustig beruchte, cursus van Robert McKee, Hollywood scriptdoctor. McKee is een of twee keer per jaar  in Europa (22-25 november 2012 is hij weer in Londen) en legt dan in vier dagen een heel leven aan schrijfervaring uit. Hij leert je heel diepgravend naar je teksten te kijken en te analyseren waar het goed gaat, waar niet en hoe je de problemen oplost. Je kunt ook zijn boek lezen: Story, maar ik moet eerlijk zeggen dat zijn boek minder indruk op me heeft gemaakt dan de cursus zelf.

Er zijn twee andere schrijfboeken die wel veel indruk hebben gemaakt. Beide zijn praktisch en leuk geschreven en heb  ik zo vaak gelezen dat ik ze bijna uit mijn hoofd ken. Dat is nodig ook, want deze boeken staan zo vol met goede, technische informatie dat die met een keer lezen nooit blijft hangen. Het betreft How Not to Write a Novel en Self-Editing for Fiction Writers.

En als je dan ook nog wilt weten hoe je in Nederland je boek uitgegeven krijgt, is Bestseller van Paul Sebes een aanrader.

Goed schrijven is absoluut te leren.

 

Er is ook een Nederlandse vertaling van dit blog.

I am often told that Officier in Afghanistan is such a great read, a real page turner. That is not incidental: ‘a great read’ is hard work, but can definitely be learned. For me, two books and a course were crucial in this learning process.

The course is the famous (or better: infamous) Robert McKee seminar, the Hollywood script doctor. McKee is once or twice a year in Europe (he’ll be in London on 22-25 November 2012). In his seminar he teaches a whole life of writing experience in four days. He teaches you how to profoundly look at your texts and to analyse where you’re doing okay, where not and how to solve those problems. You can also read his book Story, but I honestly have to say that I found the book not as impressive as the seminar.

Two other writing books did impress me. Both are practical and funny, and I’ve read them so often that I know them almost by heart. Which is actually necessary, because these books are so jam-packed with good, technical information that there’s no way you will absorb it in one read. They are How Not to Write a Novel and Self-Editing for Fiction Writers.

Writing can definitely be taught.

More English blogs.

Bestel een gesigneerd exemplaar

Archief

Categorieën